СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Ruch bezwizowy na obszarze kanału Augustowskiego i miasta Grodna na Białorusi

KONTAKTY 


Od 26 października 2016 r. możliwy jest wjazd w strefę Kanału Augustowskiego oraz do miasta Grodna w ramach odwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego «Kanał Augustowski» przy bezwizowym trybie wjazdu do Republiki Białorusi.

 

Bezwizowy wjazd na okres 5 dni może się odbywać przez przejścia graniczne z Polską: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską: przez przejścia graniczne Prywałka (Szandubra), Prywałka (Rajgardas).

 

Aby wjechać w rejon Kanału Augustowskiego i miasta Grodna należy posiadać ważny paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument będzie wystawiony przez nasze biuro turystyki.

 

Zamówienia na dokumenty i wycieczki mogą być wykonane w formie elektronicznej na tej stronie internetowej.

 

Co należy wiedzieć, aby wjechać na Białoruś bez wizy


Смелее, напишите нам, мы в онлайне! )